DSC_6248

Wymagania w zakresie szczelności powietrznej budynków

Unikanie nieszczelności w budynkach pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji oraz większy komfort klimatyczny w budynku. Warunkiem koniecznym do ich uzyskania jest jednak prawidłowo działająca wentylacja budynku.

Zgodnie z polskim Prawem Budowlanym budynki “należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza” (Dz. U. 1422/2016, Zał. 2., P. 2.3.1). W rozporządzeniu podane są zalecane graniczne wartości współczynnika n50 dla różnych typów budynków. Zaleca się wykonanie próby szczelności po zakończeniu budowy, nie jest to jednak obowiązkowe dla wszystkich budynków. Próbom szczelności powietrznej poddawane są natomiast obowiązkowo budynki o wysokiej jakości – budynki pasywne oraz budynki, które uzyskują rządową dotację w standardzie NF15 lub NF40. Również budynki, które uzyskują wysokie klasy w systemach oceny BREEAM i LEED (np. LEED Platinum) często są poddawane badaniom szczelności powietrznej oraz badaniom termograficznym.

Jeżeli od początku prac budowlanych wiadomo, że jakość budynku będzie sprawdzona przez badanie szczelności powietrznej (i/lub termografię), to ta informacja wpływa pozytywnie na staranność wykonania robót budowlanych i w efekcie jest opłacalne dla inwestora. Zadaniem projektanta budynku jest zaplanowanie ciągłej powłoki szczelnej powietrznie oraz szczegółowe rozwiązanie trudniejszych detali.

Dla budynków, w których będziemy przeprowadzać badanie szczelności powietrznej, oferujemy również konsultacje na etapie projektowania i wykonawstwa.

 

Pomiar szczelności powietrznej

Test pomiar badanie szczelności n50 q50

Specjalizujemy się w badaniu szczelności powietrznej dużych i skomplikowanych budynków, gdzie kluczową sprawą jest znajomość konstrukcji budynku i jego wyposażenia instalacyjnego.

Badanie szczelności budynku może mieć dwa cele:

  • określenie liczbowej wartości „współczynnika przecieku powietrza” n50 (lub q50), który określa ogólną szczelność powietrzną budynku i/lub
  • wskazanie miejsc nieszczelności w obudowie budynku oraz ocena ich wielkości.

Reguły, które powinny być stosowane podczas pomiaru opisuje Polska Norma PN-EN 13829. Zaznaczono tam, że “właściwe stosowanie tej normy wymaga wiedzy w zakresie zasad przepływu powietrza i pomiaru ciśnienia.” Badanie polega na wytworzeniu w budynku podciśnienia lub nadciśnienia o wielkości kilkudziesięciu paskali i pomiarze strumienia objętości powietrza, który jest konieczny do utrzymania tego stanu. Ruch powietrza jest wymuszany przez sterowane komputerowo specjalne wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej, które lokalizuje się w otworach okiennych lub drzwiowych. Podczas lokalizacji nieszczelności wykorzystuje się dodatkowo: wytwornice dymu, termoanemometry i kamery termograficzne. Precyzyjne zlokalizowanie i ocena wielkości nieszczelności w trakcie pomiaru pozwala często na ich szybką naprawę i uzyskanie żądanego wyniku końcowego.

Na życzenie Zleceniodawcy badanie może być wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub według innych, uzgodnionych procedur.

 

Lokalizacja nieszczelności w budynku, termografia różnicowa

BauTools n50
BauTools n50

Do identyfikacji nieszczelności w powłoce budynku stosuje się:

  • termoanemometry
  • małe i duże generatory dymu
  • kamery termograficzne.

W dużych i skomplikowanych budynkach najbardziej przydatne są kamery termograficzne oraz duże generatory dymu. Posiadane urządzenia: drzwi nawiewne marki Minneapolis BlowerDoor oraz kamery termograficzne, w tym marki Flir pozwalają na wykorzystywanie do lokalizacji nieszczelności metody termografii różnicowej z użyciem dedykowanego dla tego sprzętu oprogramowania BauTools. Program tworzy z kamery termograficznej i urządzenia BlowerDoor jeden spójny zestaw pomiarowy, dzięki któremu możliwe jest efektywne użycie kamery termograficznej do znajdowania nieszczelności już przy różnicy temperatur ok. 2°C – czyli praktycznie przez cały rok.

n50+IR hala

 

 

 

 

 

 

Materiały dodatkowe

Artykuły na temat praktycznych aspektów badania szczelności powietrznej dużego budynku opublikowane w miesięczniku “Inżynier Budownictwa” (s. 71) oraz w dwumiesięczniku “Doradca Energetyczny”.

IB201302

DE-logo-small