035Elewacja-variant2048

Podstawy

Mostek-strzałkaBadanie termograficzne budynku – znane też jako badanie termowizyjne – jest jakościową metodą oceny budynku, służącą do znajdowania ukrytych wad osłony termicznej budynku i instalacji. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna, polega na pomiarze promieniowania podczerwonego emitowanego przez elementy budynku. Z rozkładu intensywności tego promieniowania kamera termograficzna tworzy tzw. pozorny rozkład temperatury promieniowania, który jest widoczny na wyświetlaczu. Operator kamery na podstawie tego obrazu oraz warunków pomiaru powinien określić rzeczywisty rozkład temperatur na badanej powierzchni oraz stwierdzić, czy jest on prawidłowy.

Polska Norma dotycząca badań termograficznych budynków – PN-EN 13187 – wymaga, aby w celu oceny prawidłowości rozkładu temperatur porównać go ze spodziewanym rozkładem temperatur na obserwowanej powierzchni. Takie porównanie może być wykonane jedynie wtedy, gdy wykonawca badania dysponuje dokumentacją budynku i odpowiednią wiedzą z zakresu przepływu ciepła w budynku.

Badanie od zewnątrz czy od wewnątrz

Badanie termograficzne badanie termowizyjne PN-EN 13187Standardowo wykonujemy badanie od zewnątrz i od wewnątrz. Badanie zewnętrzne pozwala dość szybko zorientować się w ogólnym stanie budynku, jest jednak znacznie mniej dokładne i zazwyczaj niewystarczające dla prawidłowej oceny stanu budynku – wiele istotnych wad może zostać niewykrytych.

Zdjęcia wykonane od wewnątrz, choć mniej efektowne, zwykle są znacznie bardziej przydatne przy analizie strat ciepła w budynku z powodu:

  • kilkukrotnie większej dokładności pomiaru
  • małej wrażliwości na warunki pogodowe
  • skuteczności dla wszystkich przegród – również wentylowanych
  • równomiernego rozkładu temperatury promieniowania tła.

Przykładowo, znaczne wady cieplne, widoczne doskonale na termogramie wykonanym od wewnątrz (obok), łatwo mogą pozostać zupełnie niezauważone przy badaniu termograficznym wykonanym wyłącznie od zewnątrz.

Certyfikat wymagany w badaniach na potrzeby BREEAM

Badania termograficzne budynków na potrzeby BREEAM muszą być wykonywane przez osoby dysponujące certyfikatem co najmniej “Certified Infrared Thermographer Category 2” lub równoważnym.