AG-CH

Zajmuje się teoretycznie i praktycznie jakością energetyczną budynków wraz z ich wyposażeniem instalacyjnym i systemami sterowania oraz zagadnieniami komfortu środowiska wewnętrznego w budynkach. Praktyk, nauczyciel akademicki, wynalazca, autor i współautor książek i artykułów naukowych wydawanych w Polsce i za granicą.

Od kilku lat pracuje na zlecenie Komisji Europejskiej jako niezależny ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego i odnawialnych źródeł ciepła, w ramach programów 7th Framework Programme i Horizon 2020. W ramach akredytacji udzielonej przez Passivhaus Institut w Darmstadt dla PIBPiEO, jest zaangażowany w szkolenia oraz certyfikację budynków pasywnych w Polsce, kierownik Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki Poznańskiej. Członek ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers oraz ZAE – Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. W latach 2014-2015 reprezentował Polskę w Zarządzie AIVC – Air Infiltration and Ventilation Centre – centrum informacyjnego Międzynarodowej Agencji Energii, koordynującego ogólnoświatowe badania w zakresie szczelności powietrznej i wentylacji budynków.

W ramach praktycznej działalności zajmuje się kompleksową diagnostyką energetyczną dużych budynków, z naciskiem na badania odbiorcze: termografię i badania szczelności powietrznej.